Showing all 11 results

Giảm giá!

Linh kiện lọc nước

Đèn cực tím UV diệt khuẩn

1.000.000,0 840.000,0
Giảm giá!

Linh kiện lọc nước

Lõi lọc nâng PH

500.000,0 400.000,0
Giảm giá!

Linh kiện lọc nước

Lõi lọc số 1 – PP5 Micron

105.000,0 95.000,0
Giảm giá!
105.000,0 95.000,0
Giảm giá!

Linh kiện lọc nước

Lõi lọc số 3 – PP1 Micron

105.000,0 95.000,0
Giảm giá!

Linh kiện lọc nước

Lõi lọc số 5 – Cacbon GAC T33

100.000,0 68.000,0
Giảm giá!

Linh kiện lọc nước

Lõi lọc số 6 – Pre Carbon

100.000,0 68.000,0
Giảm giá!

Linh kiện lọc nước

Lõi lọc số 7 – Post Carbon

100.000,0 68.000,0
Giảm giá!
150.000,0 115.000,0
Giảm giá!

Linh kiện lọc nước

Lõi lọc số 9 – Nano Silver

140.000,0 105.000,0
Giảm giá!

Linh kiện lọc nước

Màng lọc RO Dow

1.200.000,0 1.060.000,0