Plasma TDS 10 cấp lọc – Tủ Slim

6.500.000,0

  • Mã hàng: PLC-10-TDS
  • Số cấp lọc : 10 cấp
  • Dòng sản phẩm : Thông minh  hiển thị TDS
  • Chức năng : Lọc Nước
  • Bảo hành : 24 tháng