Plasma TDS 10 cấp lọc Nóng – Nguội, Tủ Slim

7.300.000,0

  • Mã hàng: PLC-10-TDS-HC
  • Số cấp lọc : 10 cấp
  • Dòng sản phẩm : Máy thông minh TDS
  • Chức năng : Lọc Nước – Nóng – Nguội
  • Bảo hành : 24 tháng