Plasma Cây lọc nước nóng lạnh nguội 9 cấp lọc

8.700.000,0

  • Mã hàng: PLS-09-HCD
  • Số cấp lọc : 9 cấp lọc
  • Dòng sản phẩm : 3 chức năng nóng-lạnh-nguội
  • Chức năng : Lọc Nước-nóng-lạnh-nguội
  • Bảo hành : 24 tháng